PRIMĂRIA COMUNEI DIMĂCHENI

SCURT ISTORIC COMUNEI NOASTRE

I.  Scurt istoric

 

 

 

                   Dezvoltarea societăţii omeneşti pe teritoriu patriei noastre din cele mai vechi timpuri şi până astăzi este atestată din săpăturile arheologice şi numeroase documente istorice care menţionează aşezări omeneşti pe întregul său teritoriu încă din epoca pietrei, aşezări suprapuse ulterior de o viaţă economică şi socială.

                Satul Dimăcheni, centrul administrativ al comunei Dimăcheni, este o aşezare destul de veche, prima menţiune cunoscută despre Dimăcheni este făcută în anul 1487 prin care Ştefan cel Mare confirmă lui Ivancea Bîlici şi surorii sale Anuşca, stăpânirea satelor Bîrgoieni pe Moldova, o parte din Verbea pe Jijia şi Corlătenii.

                Menţionăm că Verbia de pe Jijia este o parte componentă a satului Dimăcheni şi anume partea de nord-vest, care se mărgineşte cu teritoriul cătunelor ce compun satul Recea Verbea.      

        În anul 1552 Dimăchenii sunt menţionaţi într-o serie de documente care nu au fost găsite şi publicate, dar o parte din ele au rămas la Elena Docan fiica lui Dimache. Aceste documente sunt notate de Tudor Codrescu în Uricariul vol. VI. Pagina 231.

                Satul în vechime se numea Căcăceni, iar Ioan Docan proprietarul moşiei, i-a schimbat numele în Dimăcheni, după numele socrului său Dimache. Această schimbare a denumirii satului din vechiul nume, Căcăceni, în noul nume, Dimăcheni a avut loc în anul 1849.

                Dicţionarul geografic al judeţului Dorohoi, de Nicu Filipescu Dudău, pagina 73 din 15-08-1890 spunea despre Dimăcheni: „că este o comună rurală, aşezată în partea de nord-est a plasei Coşula formată din satele Dimăcheni şi Mateieni cu reşedinţa primăriei în Dimăcheni, cu o populaţie de 274 familii, 940 suflete, 2 biserici, un preot, doi cîntăreţi,  doi palmari, o şcoală cu un învăţător, 54 elevi, 730 ha pămînt sătesc, 3237 ha cîmp şi 114 ha pădure proprietatea moşiei, 21 iazuri şi 12 pogoane de vie.”

                În anul 1968 comuna Dimăcheni, cu cele trei sate componente: Dimăcheni, Mateini, Recea Verbea, se uneşte cu comuna Corlăteni cu centrul de comună în satul Corlăteni.

Prin Legea nr. 343/2003 a luat fiinţă vechea comună Dimăcheni, cu cele trei sate componente: Dimăcheni - centru de comună, Mateieni, şi Recea Verbea.

II.  Date generale

 

                Aşezarea geografică

                Comuna Dimăcheni, se află situată pe partea dreaptă a râului Jijia, la o distanţă de peste 50 km faţă de reşedinţa de judeţ, municipiul Botoşani şi 13 km faţă de municipiul Dorohoi, în partea de nord a stepei moldovene.

                În partea de nord, nord-est şi est comuna Dimăcheni se învecinează cu comuna Corlăteni, la sud-est se învecinează cu comuna Nicşeni, în partea de sud aflându-se comuna Roma, la sud-vest se află comuna Brăieşti, la vest se învecinează cu comuna Văculeşti, iar în parte nord-vest cu comuna Broscăuţi.

                Suprafaţa totală a comunei Dimăcheni este de 29.210 mii m2  din care:

Ø Banda lui Jianu.